Show Buttons
Share On Facebook
Share On Twitter
Hide Buttons

Nicholas och Helena Roerich tillhör till de framstående personerna i världskulturen

1441292000

Nicholas Roerich tillhör de mest framstående personerna i världskulturen. Han var konstnär, forskare, resenär, en offentlig person, författare och tänkare – hans mångsidiga talang kan jämföras med renässansens stora mästares. Det konstnärliga arvet från Nicholas Roerich är enormt: mer än sju tusen målningar, som är utspridda över hela världen, samt även oräkneliga litterära verk – böcker, artiklar, dagböcker …

Nicholas Roerich föddes den 9 oktober 1874 i S: t Petersburg i en känd juristfamilj med skandinaviska rötter. 1899 träffade Nicholas Helena Shaposhnikova som blev hans trogna följeslagerska och andliga allierade för resten av livet. Helena Roerich föddes 12 Feb 1879 i S: t Petersburg. Fadern var arkitekt, akademiker, och modern kom från en framstående rysk adelsfamilj. Från sina tidigaste år visade sig flickan ha enastående förmågor. När hon var sju år gammal kunde hon läsa och skriva på tre språk: ryska, tyska och franska. Som mycket ung intresserade sig Helena seriöst för litteratur och filosofi. En lysande pianistkarriär väntade henne efter avslutat gymnasium och musikutbildning, men livet hade andra avsikter med henne. Nicholas skrev: ”Jag dedikerade mina böcker till Helena, min hustru, vän, följeslagare och inspiratör.” Många av Nicholas Roerichs målningar är ett resultat av deras gemensamma skapande arbete, där Helena var inspiratören.

I augusti 1902 föddes deras son Jurij, som senare blev en världsberömd forskare och i oktober 1904 föddes Svetoslav, en framtida konstnär, tänkare och offentlig person.

Efter att ha varit avskuren från sitt hemland p.g.a. den ryska revolutionen 1917, reste

Nicholas Roerich 1919 till Skandinavien på inbjudan från Sverige att ställa ut. Utställningarna som ägde rum i Stockholm och Malmö 1919 blev stora framgångar. På hösten samma år accepterade han en inbjudan från SP Diaghilev att göra dekorationerna till en nyuppsättning i London av en rysk opera med musik av MP Mussorgsky och AP Borodin, och reste då med sin familj till England. 1920 blev Helena och Nikolas Roerich medlemmar i Teosofiska Samfundet och träffade för första gången de stora Mästarna.

1920 i London började Helena Roerich skriva ner de första raderna av Levande etik (Agni Yoga) – ett nytt filosofiskt system, som representerar ett modernt helhetskoncept av det verkliga kosmos. Böckerna om Agni Yoga skapades av Helena Roerich i nära samarbete med en grupp anonyma filosofer, som i den andliga indiska traditionen kallas för Mahatmor, Stora själar, Rishi, Mästare. Tillsammans med sin man och sina barn reste Helena Roerich till New York hösten 1920, där Nicholas Roerich hade planerade utställningar i 30 amerikanska städer.

Nicholas Roerich var en av de fåtaliga 1920-talets tänkare, som förstod den sanna innebörden av kulturen och dess avgörande roll för mänsklighetens utveckling. ”Kulturen vilar på skönhet och kunskap”, skrev han. Med en liten korrigering upprepade han därvid den berömda frasen av Dostojevskij: ”Förståelsen av skönheten kommer att rädda världen.”

Denna formulering innebär att den kosmiska evolutionen går från kaos till ordning, från enkelhet till komplexitet, från system till skönhet. Skönheten upptäcks endast genom en kultur, där kreativiteten är en integrerad del. Detta är vad som står i böckerna om Agni Yoga. Helena skrev ner texten och Nicholas förevigade de kosmiska idéerna hos Levande Etik i vackra konstverk.

Under ledning av Nicholas Roerich startade en liten grupp av hennes (hans?) medarbetare en bred kultur- och utbildningsverksamhet i Amerika. Resultatet blev slående: Nicholas Roerich Museum, Master Institute of United Arts, International Art Center «Corona Mundi». Dessa institutioner, som organiserades av Nicholas och Helena Roerich blev stora kulturcentra, vars inflytande spred sig utanför landets gränser och blev internationella. Många samfund, kreativa klubbar och utbildningsinstitutioner verkar över hela världen under överinseende av dessa organisationer, vilka är förenade genom ”kultur”, både kreativa människor och alla de, som strävar efter humanistiska ideal och en förfining av livet. ”Jag är glad att se”, skrev Helena, ”att vi i dessa dagar av förstörelse, har ljusa själar, som möts i Kulturens namn och försöker behålla elden och ge oss glädje genom konstnärligt skapande och medvetandets expansion, och som söker en utväg ur den mentala återvändsgränd, som också leder till ekonomiska kriser”.

Från 1924 till 1928, deltog Helena i en storskalig expedition, som var organiserad av Nicholas, till avlägsna och oupptäckta områden i Centralasien. Hon var den enda kvinnan som var med på expeditionen. Helena delade samtliga vedermödor och dödliga faror med de andra medlemmarna i expeditionen. ”Helena färdades på hästrygg genom Asien, hon frös och svalt i Tibet men var alltid ett föredöme av munterhet för hela karavanen. Och ju större faran var, desto gladare och redo var hon”, skrev Nicholas Roerich. I Mongoliet 1927, såg en av böckerna om Levande etik (Agni Yoga), ”Gemenskapen”, dagens ljus.

Då Nicholas Roerich 1930 hade föraningar om det kommande krigshotet, utarbetade han en särskild pakt för skydd av kulturskatter under krig och inbördes stridigheter. Roerichs pakt har ett stort pedagogiskt värde.”Pakten för att skydda kulturskatter behövs inte endast som ett officiellt organ, utan som en pedagogisk metod, som från de första dagarna i skolan ska utbilda den yngre generationen i ädla idéer om att värna om hela mänsklighetens sanna värden. ”Detta kulturella initiativ har fått stöd i breda kretsar av världssamfundet. Romain Rolland, Shaw, R. Tagore och Einstein välkomnade konstnärens tanke. Företrädare för USA och tjugo latinamerikanska länder undertecknande pakten 15 april 1935 i Vita Huset i Washington. 1954 lades Roerich-pakten till grund för ”Internationella Haagkonventionen om skydd av kulturella verk i händelse av en väpnad konflikt”.

Nicholas Roerich gjorde ett förslag till en fredsfana för att märka ut alla kultur- och konstskatter som objekt med skyddad integritet. Denna fana pryder än idag många kultur- och utbildningsinstitutioner världen över. I essäer och brev under denna period uppmanade Nicholas Roerich till mänsklig enighet och gemenskap. Enligt honom ligger det viktigaste i oss själva, i vår andliga styrka, vår inre kultur, som bygger på vänlighet, längtan efter kunskap och dyrkan av skönhet. Dessa uppmaningar var aldrig abstrakta. Nicholas Roerichs konst, litterära verk och hela hans liv grundades på dessa principer. Samtida människor förmedlade oss bilden av Roerich, som förutom sitt mångfacetterade kreativa geni också hade en slående och sällsynt andlig kraft, inre harmoni samt en extraordinär tolerans för andras åsikter.

Efter att ha återvänt från den centralasiatiska expeditionen 1928, bosatte sig Helena och Nicholas Roerich i den gamla pittoreska Kullu Valley i västra Himalaya. Här grundade de Institutet för Himalaya Studier ”Urusvati” – ”Morgonstjärnan”. Helena Roerich blev president för denna unika vetenskapliga institution och deltog aktivt i organiseringen av dess arbete. I Kullu ägnade sig Helena återigen åt det viktigaste arbetet i sitt liv – böckerna om Levande etik. Hon fortsatte att arbeta med det fram till sin död.

Levande etik (Agni Yoga) är en filosofi om den kosmiska verkligheten. Den innehåller ett unikt system av kunskap, som baseras på kosmiska lagar. Detta system av kunskap om levande etik innebär ett nytt skede i mänsklighetens evolutionära utveckling, då det vetenskapliga tänkandet byts ut mot en kosmisk världsuppfattning. Namnet ”Levande Etik” förenar i sig människorna och Kosmos i ett enda andligt system.

År 1929 i Paris publicerades Helena Roerichs arbete ”Österns hemliga skrifter” under pseudonymen J. Saint-Hilaire. Detta arbete (eller apokryfer, dvs texter som inte ingår i de kanoniska skrifterna), förmedlar legendariska och historiska händelser från svunna dagar och berättar om de okända aspekterna i mänsklighetens stora lärares liv – Buddha, Kristus, Apollonios från Tyana och S:t Sergius av Radonezh. Helena Roerich författade en separat skrift tillägnad S:t Sergius, Rysslands beskyddare.

Helena Roerich behärskade flera olika främmande språk. Detta och en djup kunskap i filosofi gjorde det möjligt för Helena att översätta ”Den hemliga läran” till ryska. Denna enastående bok var skriven av grundaren till Teosofiska Samfundet, Helena Petrovna Blavatsky. Helena Roerich översatte också vissa av Mahatmabreven.

En särskild plats i arvet efter Helena Roerichs har hennes brev. Undervisningen i Levande etik skapades av Helena i samarbete med Lärarna. Däremot är Helenas ”Brev” ett lysande exempel på hennes egen kreativitet. Med en fantastisk förmåga att åskådliggöra, förklarar hon på ett enkelt och lättillgängligt språk livets komplicerade frågor för sina läsare.

Helena Roerich väcker frågor om människans plats och roll i universum, lagarna i samspelet mellan människan och kosmos, mellan ande och materia. Helena ger oss praktiska levnadsråd. När man läser dessa brev, blir man förvånad över hennes djupa kunskap i de gamla filosofierna, i orientaliska och europeiska tänkares verk, och samtidigt en bred och tydlig förståelse av livets grunder. Därför kan man säga att Helena Roerichs ”Brev” är en nödvändig och integrerad del av Levande etik.

Välkommen till den kulturella och vetenskapliga föreningen Agni Yoga Society Sweden. Föreningens filosofi har sin grund i en modern vetenskap om Universella lagar med humanistiska värderingar och etisk grund i böckerna om Agni Yoga. ”Agni” betyder ”Eld” på sanskrit eller kreativ eldenergi från Universum. Agni Yoga är en yogalära om en subtil eldenergi hos tankar och känslor, om medvetande, ansvar och direkt tänkande, där varje individ har möjlighet att styra sin inre värld, sin hjärna och sitt hjärta.

Tampa Bay Buccaneers head coach Dirk Koetter stood on the sideline on with his arms folded, Gerald McCoy Jerseysshaking his head in disbelief before staring down at the ground.

The guy he'd just awarded the kicking job to, Nick Folk, missed a 47-yard field goal in the fourth quarter against the Jacksonville Jaguars. He'd also missed an extra point on the opening drive, Vincent Jackson Jerseysthe same tragic scenario that befell Roberto Aguayo the week before that ultimately sent him packing.Certainly Koetter thought this was all behind them.

With the first game of the regular season three weeks away, the plan is still to go with Folk. Koetter wants stability at the kicking position, Mike Evans Jerseyshaving gone the entire offseason with Folk and Aguayo battling it out.

But how can they guarantee the blunders that played Aguayo won't continue?How can Koetter guarantee the "movie" he talked about that he didn't want to be played over and over, won't be played over and over?

"You can't ensure it," Koetter said. "There's no way to ensure it. No matter who your kicker is. You can't ensure it."

Koetter also said that Folk bore responsibility for the blocked kick on the opening drive, Jameis Winston Jerseysthat it wasn't just Calais Campbell's freakishly long arms that got a hand on it.

"It was a bit of a low kick and he got it," Koetter said. "It was low. There really wasn't a ton of penetration. Calais Campbell has a real knack -- I don't know the exact numbers, he's got a lot of blocked kicks -- he got his hand in there."

In other words, knowing Campbell would have a very good chance of getting a hand in there, Lavonte David JerseysFolk couldn't afford to go low ... which he did.